تماس با ما

راه های ارتباطی

دفتر مرکزی :

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، ساختمان ابوریحان
63 93 67 32 9831+

کارخانه :

اصفهان ، شهرک صنعتی دولت آباد ، خیابان بوستان ، خیابان امام خمینی ، مجتمع صنعتی شماره 3
کد پستی: 8341661560

Info@biothermgel.com